MEGAEDU

MegaEco - Hệ thống Quản lý trường học SIS (School Information System)

Cung cấp các phương án Quản lý tổng thể và đa tiện ích trên một hệ thống quản lý với các tính năng nổi bật:

 • Quản lý hồ sơ học sinh
 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý tuyển sinh
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý cơ sở vật chất
 • Thông tin ngân sách hoạt động
 • Quản lý dịch vụ ngoài đào tạo
 • Tích hợp với các phân hệ vệ tinh
MegaEco - Hệ thống Quản lý trường học SIS (School Information System)

MegaSchool - Hệ thống Quản lý học tập LMS (Learning Management System)

Hệ thống quản lý học tập đạt chuẩn quốc tế với các tính năng nổi bật:

 • Hỗ trợ nhiều định dạng thông tin (text, audio, video, hình ảnh)
 • Công cụ xây dựng nội dung số tích hợp H5P và Chat GPT giúp tổ chức lớp học trực tuyến hiệu quả
 • Công cụ xây dựng chuẩn đầu ra cho từng chương trình
 • Theo dõi được tiến độ và kết quả học trực tuyến của từng học sinh
 • Công cụ thảo luận, trao đổi nhóm hiệu quả dành cho học sinh
 • Kho bài giảng số tham khảo với nội dung đầy đủ, đa dạng
 • Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây với độ bảo mật cao và lưu trữ không giới hạn
MegaSchool - Hệ thống Quản lý học tập LMS (Learning Management System)

MegaTest - Hệ thống Kiểm tra trực tuyến (Online Testing)

Tổ chức hiệu quả các kỳ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, đánh giá năng lực trực tuyến với các tính năng nổi bật:

 • Ngân hàng câu hỏi sẵn có với đầy đủ môn học từ lớp 6 đến 12 giúp học sinh tự ôn luyện
 • Hỗ trợ nhiều định dạng câu hỏi, cơ chế tạo đề kiểm tra trên ma trận
 • Cung cấp các tính năng hạn chế gian lận
 • Ghi log toàn bộ quá trình làm bài
 • Ứng dụng công nghệ AI, tích hợp Chat GPT
 • Chấm điểm tự động bài thi trên giấy
 • Báo cáo – Thống kê
 • Đồng bộ kết quả về Hệ thống Quản lý trường học, CSDL Sở
MegaTest - Hệ thống Kiểm tra trực tuyến (Online Testing)
MegaEdu - Copyright © 2023

Hotline

Hotline

0789903890