New York đại tu cách dạy đọc tiếng Anh

Tin tức

22/05/2023

New York đại tu cách dạy đọc tiếng Anh

Hơn một nửa học sinh từ lớp 3 tới lớp 8 không đọc thông thạo, khiến thành phố New York yêu cầu các trường học phải đổi cách dạy vào năm học tới.

Ông David C. Banks, Giám đốc Sở Giáo dục New York, đưa ra thông báo hồi đầu tuần. Theo đó, cách dạy đọc ở các trường công lập của thành phố thay đổi 180 độ, từ việc dạy trẻ em dùng các manh mối hình ảnh để đoán từ sang dạy đọc ghép vần (phonics-based).

Cách dạy đọc cũ bị người đứng đầu ngành giáo dục New York cho là không khoa học và "thiếu sót".

Theo ông Banks, nhiều nơi gặp tình trạng tương tự. Ở thành phố Detroit, 91% học sinh các cấp chưa thạo kỹ năng đọc, trong khi Chicago là 80%. Ở New York, nếu tính riêng học sinh da màu và học sinh gốc Tây Ban Nha, tỷ lệ đọc không thông thạo đều trên 63%.

Ông Banks cho rằng việc này gây ra nhiều hệ quả và dẫn chứng 70% người trưởng thành bị cảnh sát bắt giữ có khả năng đọc dưới trình độ lớp 4.

Trong hai năm tới, 32 học khu của thành phố với hơn 700 trường học sẽ áp dụng một trong ba giáo trình dạy đọc, nhưng tất cả phải dạy theo cùng một phương pháp.

Đây là sự thay đổi lớn bởi trước kia các hiệu trưởng được quyền tự quyết phương pháp giảng dạy. Đây được coi là cuộc đại tu về việc dạy đọc ở thành phố New York kể từ đầu những năm 2000.

Đọc là kỹ năng quan trọng cần dạy cho trẻ. Ảnh: Gogreenva

Đọc là kỹ năng quan trọng cần dạy cho trẻ. Ảnh: Gogreenva

Kế hoạch của Sở Giáo dục New York nhận được sự ủng hộ từ công đoàn giáo viên nhưng bị nhiều hiệu trưởng phản đối.

"Chúng tôi không cho rằng việc áp dụng một chương trình giảng dạy duy nhất là cách để đạt được mục tiêu quan trọng của thành phố", ông Henry Rubio, người đứng đầu hiệp hội của các hiệu trưởng, nói.

Một số giáo viên thì lo ngại những thay đổi lớn thường đi kèm với việc đào tạo không đầy đủ.

Tuy nhiên, ông Banks tin những thay đổi sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Việc đào tạo giáo viên sẽ bắt đầu từ giữa tháng 5, kéo dài suốt mùa hè để họ có thể trở lại trường vào mùa thu với sự chuẩn bị đầy đủ.

Bình Minh (Theo CBS News)

MegaEdu - Copyright © 2023

Hotline

Hotline

0789903890